pohar    

      

  Začátek jedné tradice....

         Nikdo už ani přesně neví,kdy vznikl první nápad uspořádat 

   tuhle akci,ale někdy v zimě roku 1994 se v hospodě,,Na Vyšehradě"

   při x-tém pivu hecovala partička opilců uspořádat sportovní 

   klání dvojic.Postupně se začali hlásit další a další zájemci.V puty-

   kách se vymýšlely druhy disciplín a na jaře roku 1995 se uspo-

   řádala první schůze Bílinského sedmiboje .

       Průkopníky této soutěže byli Petr Truneček,Míra Kouška,Míra
   Pícha
,Bob Bůžek,Darin Gorner a Afro Reininger.Ten se z kraje

   stal neoficiálním ředitelem,organizátorem,mluvčím,duší celé soutěže 

   a ostatní jmenovaní se zapojili jako rozhodčí,tabulkáři,kronikáři.....

   Pouze Míra Kouška z tohoto kolotoče dobrovolně odešel po prvním

   ročníku.

       0.ročník proběhl v půlce května za účasti 9-ti dvojic v šesti sporto-

   vních disciplínách.Sedmou byla pivní dvouhodinovka,která však byla 

   po I. ročníku zrušena z důvodu značné neschopnosti komunIkace
   při závěrečném vyhlášování výsledků a jiných nedorozuměních.

        I.ročník odstartoval již s 12-ti dvojicemi.Ve dvou ročnících

   (1999 a 2005) soutěžilo i 16 párů,ale to se moc neosvědčilo.

   Drtivá většina závodníků pochází z Bíliny a v posledních ročnících o 

   konečné podobě sestavy hráčů rozhoduje výbor stálých účastníků 

   (11 členů).Bílinský sedmiboj je tedy spíše uzavřená společnost a 

   nový členové musí projít výběrovým řízením.....

      Od roku 2000 (po hattricku P.Trunečka s M.Píchou) se složení

   dvojic losuje na zahajovací schůzi.I od toho,se ale v posledních letech 

   upustilo a dvojice se vzájemně domlouvají víceménně stylem

   kdo s kým ještě nebyl apod.

     Losují se už jenom tři skupiny jednotlivých disciplín.A to je někdy

   ten nejdůležitější střípek při cestě za vítězstvím.

      Mezi ty základní disciplíny patří - nohejbal,tenis,kuželky,minigolf 

   a penalty.V roce 1998 se přišlo s nápadem sjíždět řeku Bílinu v lodi.

   Tato disciplína se ihned uchytila i když se trať často měnila a později

   se přidaly i průjezdné branky.
   Celkem se již soutěžilo v 17-ti různých disciplínách. V poslední době

   se už pevně usadil beach volejbal,který se hraje v Mostě na Benediktu. 

      Nohejbal se hraje na Tyršáku a ostatní disciplíny většinou probíhají 

    na Kyselce.

   V současné době se můžou jenom dva lidé pochlubit tzv.členstvím v

   klubu ,,SEVEN GOLD CLUB". Pouze Darin Gorner a Tomáš Vraj

   mají vítězství ve všech sedmi discipínách....

      Od roku 1995 se zůčastnilo Bílinského sedmiboje celkem 87 jmen
   z toho pouze dva - Gorner Darin a Bůžek Robert se zůčastnili 

   všech dosavadních ročníků.Avšak pouze Bob může být nazýván

   IRON MANEM,protože Darin v roce 2009 sedmiboj pro zranění 

   nedokončil.

     Nejúspěšnějším  závodníkem je zatím Darin Gorner se sedmi 

   vítězstvími.Druhý v pořadí s pěti tituly byl Petr Truneček ,který 

   již své úspěchy rozmnožit nemůže,protože tragicky zahynul v létě roku

   2008.J.Trojovský své páté vitězství vybojoval v roce 2012.

   Ale také rekordně 4x dokázal kvůli zranění odstoupit...

     Mezi další úspěšné borce patří Afro 4x.M.Pícha a R.Bůžek si své

   čtvrté vitězství připsali společnou účastí v jubilejním XX.ročníku.

   Ještě je třeba jmenovat M.Záhorce,který má výhry z roku 2001 a 

   2013 a dalších osm druhých míst. Nejvíce posledních míst patří po

   sedmiboji v roce 2016  P.Budkovi-4x,ale i on má dvě prvenství.

  

        V roce 2009 byl sedmiboj přejmenován na Trůňovo sedmiboj na 

   počest zesnulého sedmibojaře Petra Trunečka a premiérově se konal

   mimo Bílinu v nádherném areálu ve Zruči u Plzně.Ačkoliv to pro mnohé

   bylo finančně náročné, nakonec se všichni shodli,že to stálo za to a 

   za dalších 15 let se může tato akce opakovat.

        V roce 2013 po zranění a odstoupení favorita M.Záhorce dokončil

   vitězně jeho parťák P.Budek sedmiboj s Pavlem Vrchotkou a poprvé

   se tak na poháru objevíla tři jména výherců....

   V tomto roce se také musel přeložit začátek sedmiboje o dva týdny z dú-

   vodu vleklých lijáků a následných povodní.I proto musely být zrušeny lodě

   a místo nich se jely motokáry...

       V roce 2014 se dočkal svého vytouženého vítězství i Kona a ustanovil 

   prozatímních 18 vitězů.Každá dvojice musí nastoupit v jednotných dresech.

   Při jubilejním XX.ročníku však všichni nastoupili v památečných,žlutých

   dresech.Tento ročník málem skončil tragicky po havárii Býniče na

   parkovišti u fotbalového hřiště.Nakonec z toho byly jenom zmuchlané plechy

   dvou aut a výroční sedmiboj se dokončil bez dalších problémů..

        Závěrečné vyhlašování sedmibojů pak probíhalo v našich oblíbených

   hospodách - Tipsportu,u Kádi nebo na Kafáči .V některých ročnících pak 

   s přispěním sponzorů došlo i na hodnotné ceny.Poslední roky se moderování

   vyhlášení chopil Míra Picka,který svými hláškami vždy rozesměje početné 

   publikum,ale i Afro je v tomto oboru velmi zdatný..

        Řeklo by se dvacet a dost....jenže proč vystupovat z rozjetého vlaku.

 

      V roce 2016 jsme se z tisku dozvěděli další smutnou zprávu.

    Zakladatel sedmiboje Míra Kouška v Ústí n/L spáchal sebevraždu.

 

       

      

             

    semiboj                                                   
                                                                                                                              zpět >