sudi

                              Propozice      

                                        (pravidla)

             

   


             Druh soutěže : Soutěž dvoučlenných družstev

 Místo konání
 : Bílina(pokuď se nerozhodne jinak).

Termín konání
: Obvykle poslední středa-pátek v květnu(termín volí rada starších)

                         Složení dvojic : Obvykle  jsou přizvání k účasti všichni stálí účastníci,kteří starto-
                                                       vali v minulém ročníku nebo s jednou až dvouroční absencí.
                                                       Třikrát po sobě absentující stálý účastník již nebude oslovovován.
                                                       Chybějíci závodníci jsou doplňovány podle posouzení rady starších.
                                                       Rozlosování dvojic probíhá na schůzi před zahájením ročníku.
                                                       V poslední době se dvojice opět můžou domlouvat, kdo s kým půjde.
                                                       Ostatní jdou do osudí(domluvá se až v průběhu roku).
                                                       Zároveň se vyberou až tři náhradníci,kteří můžou doplnit případné
                                                       absence před zahajením samotného sedmiboje.Je také možné
                                                      ,že si náhradníka může vybrat účastník libovolně mimo navržené
                                                       náhradníky.Posoudí rada starších.
                                                       V případě, že se během soutěží jeden z dvojice zraní nebo z
                                                       jiného důvodu nemůže pokračovat,může být nahrazen libovolným
                                                       náhradníkem.Platí však pravidlo, že závodník,který odstoupil, 
                                                       může zasáhnout zpět do závodu,ale team bude penalizován -3 body.
                                                       V rozehrané skupině se po odstoupení započítají odehrané zápasy
                                                      a další se kontumují,v další skupině o pořadí může již náhradník
                                                       nastoupit,přičemž se nebere ohled na jiné,jinak řešené ročníky.
                                                       Čekací doba nástupu náhradníka do začátku zápasu je max.15 minut.
                                                       V případě dalšího zranění(náhradníka)může pokračovat stávajíci
                                                       závodník s dalším náhradníkem,ale již mimo soutěž.
                                                       V soutěži nemůže jednotlivec závodit sám za dvojici.Případné
                                                       spory řeší  9 nebo 5-ti členný organizační výbor.
                                             
                     Členové a kandidáti rady starších
Priorita Jméno Účast
1 Gorner Darin 23
2 Bůžek Robert 23
3 Verbovský Martin 22
4 Pícha Miroslav 22
5 Záhorec Martin 21
6 Reininger Afro
21
7 Trojovský Jan
20
8 Vraj Tomáš
19
9 Budek Pavel
19
10 Aulický Rostislav
18
11 Laibl Jiří
18
12 Záhorec P.
16
13 Mika Erich
16
14 Picka Miroslav 14
15 Šotta Václav 13
                                          
                               
                       Disciplíny :Vybírá 11(výj.9) členů rady starších(hlasování), kteří řeší
                                            přednesené návrhy při losování.
                                            Hlavní disciplíny jsou - tenis, kuželky, minigolf,
                                            sjíždění řeky,penalty,nohejbal,beach volejbal.

                       Kategorie soutěžících : bez rozdílu pohlaví ,12 dvoučlenných družstev (výj.16).
                     
                        Ředitel soutěže :   Reininger Rostislav
                   
                        Organizační výbor : Picha Miroslav ( zástupce ředitele)
                                                             Gorner Darin (rozhodčí a jednatel)
                                                             Bůžek Robert (organizátor)
                                                             Záhorec Martin (organizátor)
                                                             Reininger Rostislav
                                                           (složení a funkce se můžou měnit,v případě neúčasti je vybrán
                                                                                   zástupce ze stálých členů).

                                                 
                                         
                      Podmínky účasti : Dvojice, která před startem první disciplíny zaplatí stanovené startovné .
                                                         Jednotné dresy-identicky stejné,neakceptuje se např. stejná barva+
                                                         jiný střih,různé nápisy apod.
                                                         Lze nastoupit jednotně bez dresů-na ostro.
                                                         Porušení -  řeší organizační výbor ....pokuta 200 Kč dvojice.

                       Začátek soutěží :  Před startem sedmiboje jsou stanoveny přesné časy začátků
                                                         jednotlivých disciplín.Každá dvojice má možnost 1x využít práva
                                                         pozdního nástupu k disciplíně a to omluvou s jednodenním předstihem.
                                                         (max. 59 minut do stanoveného začátku discipíny).
                                                         Neohlášený nebo druhý pozdní příchod je oceněn finanční pokutou.
                                                         Každá započatá čtvrthodina(16,36,46 atd.) - 100 kč na dvojici.
                                                          

                                                       

                        Hodnocení soutěže :  1.družstvo v každé disciplíně obdrží 12 bodů
                                                                                             (nebo podle počtu dvojic.)
                                                                 2.družstvo v každé disciplíně obdrží 11 bodů
                                                               ..............................................................
                                                                 12.družstvo v každé disciplíně obdrží   1 bod.
                                                      Body ze všech soutěží se sčítají,vyhrává družstvo s nejvyšším počtem
                                                      dosažených bodů,v případě shodnosti bodů rozhoduje větší počet
                                                      prvních (druhých a dále)míst.V případě úplné shody vyhrává starší
                                                      dvojice.

                    Případné změny,protesty a jiné komplikace řeší během soutěže  9-ti členný výbor
                    starších dle tabulky výše.

               


                                                                                                                                            další >